Koniec z „greenwashingiem” w UE?

Nowa dyrektywa Komisji Europejskiej ma na celu uregulowanie rynku informacji dotyczących wpływu produktów na środowisko. Wprowadza ona szereg wymagań dotyczących etykietowania, reklamowania i komunikowania informacji na temat produktów ekologicznych. Mają one zapobiec tzw. „greenwashingowi”, czyli praktyce oszukiwania, sugerującej, że produkt lub usługa jest bardziej ekologiczna i przyjazna dla środowiska, niż faktycznie jest.

Dyrektywa określa, co można określać jako „zielone” i „ekologiczne” oraz wymaga, aby te informacje były poparte rzetelnymi i udokumentowanymi dowodami naukowymi. Wprowadza ona również ścisłe wymagania dotyczące reklamowania produktów jako „bezpiecznych dla środowiska” lub „niskoemisyjnych”, aby zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd.

Przedsiębiorstwa będą musiały także przedstawiać informacje o śladzie węglowym swoich produktów, a także podawać informacje dotyczące przetwarzania odpadów oraz ilości wykorzystanych surowców i energii.

Dzięki tym regulacjom, wierzymy, że konsumenci będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów podczas zakupów i będą mieli pewność, że produkty, które kupują są rzeczywiście bardziej przyjazne dla środowiska, niż konkurencyjne produkty na rynku. Ponadto, konsumenci będą mogli zaufać markom, które rzeczywiście dbają o środowisko, a to z kolei zachęci firmy do stosowania bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

Pełna treść dyrektywy znajduje się w linku poniżej.

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Proposal%20for%20a%20Directive%20on%20Green%20Claims.pdf

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia