Kontrola środowiskowa z Banku Światowego

Wrocławski Węzeł WodnyW zeszłym tygodniu przedstawiciele Banku Światowego skontrolowali postęp prac i stopień realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla Wrocławskiego Węzła Wodnego. Podczas spotkań zaprezentowane zostały wdrażane  działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko m.in. wybudowane sztuczne wyspy dla roślinności i zwierząt przybrzeżnych, a także nowoczesne przepławki dla ryb przy progu wodnym na wyspie Rędzińskiej.

Inspektorzy z Banku Światowego jako instytucja udzielająca środków kredytowych dla realizacji projektu pozytywnie ocenili działania środowiskowe i pracę nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez naszą firmę.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia