Linia kolejowa E30/C30. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb Programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji linii kolejowej E30/C30 na odcinku Młaszowa – Zabierzów.


Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe PLK S.A.
Wielkość inwestycji: 24 km
Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza, określenie zagrożeń i ocena wpływu inwestycji na ssaki, projekt działań minimalizujących wpływ inwestycji na ssaki, rozpoznanie potencjalnych miejsc występowania płazów i stopnia wykorzystania przejść dla zwierząt.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia