Linia kolejowa 68,565 Lublin – Stalowa Wola. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodniczej w zakresie opracowania „Dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.

Zamawiający: WYG Consulting Sp. z o.o. dla PKP PLK S.A.
Lokalizacja: woj. lubelskie, woj. podkarpackie
Wielkość: odcinek linii kolejowej o długości 100 km, powierzchnia inwentaryzacji ok. 5 tys. ha
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza w buforze 250 m po każdej stronie od osi linii kolejowej;
W ramach zadania wykonano:

  • inwentaryzację chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej i Ptasiej,
  • inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów) i mszaków chronionych prawem krajowym (ochrona ścisła i częściowa),
  • inwentaryzację gatunków rzadkich i zagrożonych,
  • zidentyfikowano i wskazano szlaki migracji gatunków zwierząt, w szczególności ssaków i batrachofauny
  • dokonano waloryzacji obszaru badań – wskazano obszary o najwyższych, wysokich, średnich i niskich walorach przyrodniczych oraz waloryzacji badanych elementów – wskazano gatunki najcenniejsze w skali regionu i/lub kraju
  • opracowano bazę danych przestrzennych GIS

Podczas trwania zadania, specjaliści Ansee Consulting brali czynny udział w Radach Projektowych związanych z realizacją projektu.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia