Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie infrastruktury kolejowej w ramach zadania: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim.


Zleceniodawca: Track Tec Construction Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. małopolskie
Wielkość inwestycji: kilometraż 36,420-44,585, ok 8 km
Zakres prac Ansee: Zakres nadzoru obejmował wizyty terenowe na modernizowanym odcinku wykonywane przez specjalistę ds. ochrony środowiska, który sporządzał szczegółowe notatki o stanie gospodarowanymi odpadami na placu budowy. Kontrolowane było zaplecze budowy, gdzie znajduje się biuro budowy, miejsce składowania materiałów, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego. Podczas pełnionego nadzoru kierowano się w szczególności wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 25/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia