Modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok-Sokółka, inwentaryzacja przyrodnicza

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa-Białystok-Sokółka.
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe PLK S.A.
Wielkość inwestycji: 200 km
Zakres prac: Inwentaryzacja przyrodnicza, ocena oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody, określenie stanu wykorzystania korytarzy ekologicznych i wpływu inwestycji na migracje zwierząt.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia