Modernizacja stacji „Radomsko”

Modernizacja istniejącej stacji 110/15 kV „Radomsko”, celem umożliwienia przyłączenia Farmy Wiatrowej Ładzice o mocy 30 MWZamawiający: Infusion Polska Sp. z o.o.
Wielkość inwestycji: GPZ przyłączenie Farmy Wiatrowej Ładzice o mocy 30 MW
Zakres prac: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia