Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-4.2
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 36 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesięcy
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia