Rzeka Kwisa. Monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy w zakresie zbiorowisk roślinnych i flory w ramach projektu: „Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.
Zleceniodawca: Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Zakres prac ansee: badania botaniczne w szczególności siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, charakterystyka szaty roślinnej wraz z oceną stanu zachowania w miejscach planowanej i wykonanej małej infrastruktury turystycznej, wskazanie przyczyn negatywnych zjawisk i procesów zaburzających strukturę i funkcje zidentyfikowanych zbiorowisk (identyfikacja zagrożeń), wskazanie miejsc, w których następuje pogarszanie się stanu fitocenoz, wskazanie zakresu niezbędnych działań ochronnych w stosunku do zinwentaryzowanych cennych elementów środowiska przyrodniczego.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia