Monitorowanie lasów za pomocą satelit

Obserwacje satelitarne powierzchni Ziemi w ostatnich latach stają się coraz bardziej dostępne i dokładne. Umieszczanie na orbicie jednorazowo ponad osiemdziesięciu satelit przestaje powoli dziwić. Wykorzystanie takiego potencjału w analizach środowiskowych otwiera zupełnie nowe możliwości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja w Puszczy Białowieskiej wykorzystując dane z europejskiego satelity Sentinel-2.
Zmiany jakich dokonano w puszczy w ciągu ostatnich dwóch lat widać gołym okiem, bez stosowania specjalistycznych metod obróbki obrazów. Przedstawiona poniżej seria zdjęć satelitarnych została wykonana w dniach: 11 lipca 2017 r., 26 czerwca 2016 r., oraz 25 lipca 2015 roku i przedstawia teren na południe od Hajnówki. Bez trudu zidentyfikować można obszary, które uległy w tym czasie wycince.

W przypadku analiz środowiskowych wykorzystanie danych satelitarnych pomaga weryfikować zmiany zagospodarowania przestrzennego i przekształcanie siedlisk w czasie, dlatego też pracujemy nad automatyzacją tych procesów. Dzięki historycznym danym możemy poszukiwać również źródeł zanieczyszczeń wód i powietrza.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia