Nadzór przyrodniczy!

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D
k/m Bukowice”.

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania niedaleko Brzegu Dolnego. Jest to ważna inwestycja, które znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku. Nadzór przyrodniczy, który pełnić będzie nasza firma, polegać będzie na weryfikacji, czy prace przebiegają zgodnie z zapisami
decyzji środowiskowej, kontrolą terenu np. podczas wycinki drzew jak również bieżącym doradztwem dla Wykonawcy w zakresie ochrony przyrody.

Inwestycja jest realizowana przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Rozpoczęcie prac nastąpi wiosną 2020 r. i potrwa ok. 12 miesięcy.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia