Najważniejsze inwestycje drogowe w województwie dolnośląskim

Najważniejsze inwestycje drogowe w województwie dolnośląskim

Dolny Śląsk – gdy słyszymy tę nazwę, w głowie najczęściej pojawia się kilka skojarzeń, m.in. malownicze Sudety, liczne zamki i pałace, prężnie rozwijający się region wraz z jego stolicą Wrocławiem, a także… korki na autostradzie A4. Początki autostrady A4 sięgają lat 30. XX wieku. Popularna A-czwórka stanowi infrastrukturalny kręgosłup regionu oraz południowej Polski, komunikuje Dolny Śląsk z konurbacją katowicką i aglomeracją krakowską oraz łączy Ukrainę z granicą niemiecką. Bezpośrednio z A4 łączą się inne kluczowe dla regionu drogi tj. S3, S5, DK5, DK8, DK35, DK39 i DK94. Rozwijająca się gospodarka, nowopowstające zakłady oraz postępujące zjawisko suburbanizacji powodują, że z każdym rokiem rośnie liczba pojazdów na drogach. Więcej pojazdów oznacza, że przepustowość szlaków dochodzi do ich górnej granicy, nierzadko ją przekraczając. Po wejściu do Unii Europejskiej Polska zaczęła gonić Europę, jeśli chodzi o jakość i ilość bezkolizyjnych, wielopasmowych dróg. Z każdym rokiem przybywa kolejnych kilometrów szlaków (na dzień 18 maja 2020 r. łączna liczba autostrad i dróg ekspresowych w Polsce wynosi 4 191,7 km). A jak wyglądają plany inwestycyjne na Dolnym Śląsku?

W ostatnich latach województwo dolnośląskie zyskało takie szlaki jak S3, S5 czy S8. Powstały również mniejsze, jednak bardzo istotne inwestycje, przykładowo obwodnica Kłodzka, obwodnica Małkini i Brzegu Dolnego czy Bolesławca. W 2019 r. do użytku zostały oddane obwodnica Bolkowa, dł. 5,7 km, obwodnica Maciejowej, dł. 5,3 km.

Aktualnie w realizacji są:

– S3 Kaźmierzów – Lubin Północ, dł. 14,4 km. Umowa na dokończenie prac po poprzednim wykonawcy została podpisana w listopadzie 2019 r. a odcinek ma być gotowy w maju 2021 r.

-S3 Kamienna Góra Północ – Lubawka dł. 15,3 km – planowane ukończenie październik 2021 r.

-S3 Bolków – Kamienna Góra Północ dł. 16,1 km – planowane ukończenie wrzesień 2023 r.

– DK35 obwodnica Wałbrzycha, dł. 6,1 km. Droga ma być gotowa w czerwcu 2021 r.

– trzy odcinki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia:

– odcinek od ronda w Żernikach Wrocławskich do ul. Grota – Roweckiego zostanie oddany do użytku w 2021 r.

– Łany – Długołęka dł. ok. 10 km – umowa na prace budowlane została podpisana w maju 2020 r. a droga ma być gotowa w 2022 r.

– odcinek od ul. Grota Roweckiego do Alei Karkonoskiej – w 2020 r. została podpisana umowa na kolejny etap projektowania. Opracowanie powinno być gotowe w 2021 r.

Warto wspomnieć o planowanych inwestycjach, ponieważ plany te wyglądają ambitnie!

W maju 2019 r. rozpoczęły się prace nad studium korytarzowym (SK) dla autostrady A4 na odcinku Wrocław Wschód – Krzyżowa. Droga, choć była poddawana modernizacjom, nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Aktualnie analizowane są trzy warianty – jeden zakłada rozbudowę drogi po istniejącym śladzie, drugi budowę w całkowicie nowym korytarzu a ostatni to wariant mieszany (odcinek do Legnicy w nowym śladzie, odcinek do Krzyżowej jako rozbudowa istniejącej drogi). We wrześniu 2019 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Został w nim ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 mający mieć swój początek od drogi S8 w okolicach Wrocławia a koniec powiązany będzie z drogą ekspresową S3 w okolicach Bolkowa. Analiza wariantów tej drogi została włączona w zakres opracowania dotyczącego A4. Nowy fragment S5 ma odciążyć trasę A4, zapewnić lepszą komunikację subregionu wałbrzyskiego a także szybszy dojazd do granicy czeskiej czy w góry.

Studium korytarzowe to opracowanie, które ma wyznaczyć korytarze przebiegu drogi do dalszych prac planistycznych. Jest to pierwszy etap określenia przyszłego śladu drogi. Kolejnym etapem jest STEŚ (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe).

Podczas przygotowywania STEŚ warianty (przeważnie 3-6 wariantów) analizowane są pod kątem efektywności ekonomicznej, głównych parametrów technicznych oraz oddziaływań środowiskowych. Służy temu m.in. roczna inwentaryzacja przyrodnicza, która przeważnie jest wykonywana w buforze do 500 m od osi każdego z wariantów. Wyniki inwentaryzacji zawarte są w raporcie o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdzie poszczególne warianty są oceniane pod kątem wpływu na środowisko. Na tym etapie wytycza się lokalizację przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska, np. ekranów akustycznych.

Etap STEŚ kończy się wyborem jednego wariantu i przedstawieniem go we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu jest głównym celem STEŚ.

Na etapie STEŚ są m.in. odcinki:

– DK/S8 Magnice – Kłodzko – prace projektowe trwają od 2016 r. Opracowanie ma być gotowe w 2021 r.

– DK12 obwodnica Głogowa – prace projektowe rozpoczęły się w 2018 r. Opracowanie ma być gotowe w 2021 r.

– DK3 Bolków – Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa  – umowa z projektantem została podpisana w 2019 r. Opracowanie będzie gotowe na przełomie 2021/2022 r.

– DK94 obwodnica Oławy – aktualnie trwa przetarg na wybór projektanta. Opracowanie dokumentacji zostanie z zrealizowane w I kwartale 2024 r.

W II połowie 2020 r. ma zostać ogłoszony przetarg na przebudowę autostrady A18 na odcinku od Golnic do granicy województwa o długości ok 21,5 km.

Planowane są także następujące inwestycje, jednak na dziś nie zostały ogłoszone przetargi na prace planistyczne:

– wschodnia obwodnica Legnicy

– DK15 obwodnica Milicza

– DK25 obwodnica Międzyborza

– DK46 obwodnica Złotego Stoku

Przetargi na budowę powyższych odcinków będą mogły zostać ogłoszone dopiero po zakończeniu STEŚ i uzyskaniu decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. Zakładając optymistyczny wariant, wszystkie te odcinki powinny powstać do 2030 r.

Drogi dla naszej firmy są szczególną branżą. Stanowi ona znaczącą część naszej działalności. W regionie pracowaliśmy m.in. na trzech odcinkach S3, obwodnicy Kłodzka – w zakresie nadzorów przyrodniczych, opracowaliśmy dokumentację środowiskową dla Trasy Sudeckiej. Aktualnie wykonujemy raporty o ocenie oddziaływania, operaty wodnoprawne i projekty zieleni dla blisko 40 km dróg krajowych w regionie.

źródło załącznika graficznego: https://www.gddkia.gov.pl/img/artykuly/1/2020_04/olawa.jpg

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia