Nowa ustawa OOŚ?

nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskuRządowe Centrum Legislacji udostępniło na swojej oficjalnej stronie najnowszy projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. Ustawa OOŚ) oraz niektórych innych ustaw. Dokument 21 kwietnia 2015 roku został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Mówi się, iż ma on zostać skierowany do Sejmu jeszcze przed wakacjami.

Projekt nowelizacji ustawy OOŚ w skrócie może wpłynąć na:

1. Podwyższenie kary za niestosowanie się do Decyzji Środowiskowej.

2. Jakość sporządzania raportów środowiskowych, które miałyby być sporządzane tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

3. Warunki realizacji inwestycji: decyzje środowiskowe, przed wydaniem których nie była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, będą mogły wprowadzać pewne warunki i wymagania dotyczące projektowanego przedsięwzięcia. Obecnie tylko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w oparciu o Raport OOŚ może ingerować w inwestycje (czyli nakładać obowiązki, warunki itp.), a ta sama decyzja wydana na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie daje obecnie takich możliwości. Dlatego w nowelizacji ustawy znalazł się zapis, który umożliwi wprowadzenie warunków realizacji do decyzji środowiskowej wydanej na bazie KIP-u.

4. Przedłużenie okresu ważności decyzji środowiskowej z 4 do 6 lat.

5. Wydłużenie procedury środowiskowej z powodu przedłużenia terminu na składanie uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa z 21 na 30 dni.

Zgodnie z Projektem Ustawy, nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.
Analizę poszczególnych zmian w ustawie prezentować będziemy w sekcji artykuły.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia