Nowe decyzje dla prowadzenia robót

Natura 2000
Uzyskaliśmy w imieniu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu decyzje ustalające warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięć pn:

1. „Widawa, Młynówka Paczkowska – konserwacja cieku i kanału, gm. Bierutów”

2. „Dobra, Łuczyńska Woda, Strzelecki, Łąkowy – konserwacja cieków, gm. Dobroszyce”

3. „Świerzna – konserwacja cieku, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka”.

Decyzje uzyskane zostały na podstawie opracowanych przez ansee Raportów o ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia