Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

 Nadzory dendrologiczne 

Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich, można już dziś przypuszczać, że pewne kwestie dotyczące zieleni w miastach będą stawiane niejako na piedestale w wyborze przyszłego miejsca do życia. Zalet płynących z życia  pośród natury nie sposób wymienić nawet w kilku artykułach, bo przecież my – ludzie naturalnie dążymy do życia w zgodzie z przyrodą i pośród niej, to ona dodaje Nam energii, wzbudza entuzjazm i daje zapał, a to powoduje przyjazne funkcjonowanie w mieście. Atrakcyjność, estetyka okolic zamieszkania, dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, to tylko niektóre z kategorii którymi przyszli mieszkańcy będą się kierować w wyborze nowego miejsca do życia. Stawia to jednocześnie przed dużym wyzwaniem rynek nieruchomości, jak również włodarzy miasta. Przy ogromie inwestycji, obecnie realizowanych, jest to nie lada wyzwanie, aby odpowiednio rozplanować nowopowstałą zieleń, ale przede wszystkim ochronić tą, która pamięta wydarzenia, których my już w większości nie byliśmy świadkami. Na szczęście miasta takie jak na przykład Wrocław zaczynają pomału rozwijać wyobraźnię i patrzeć w przód nie tylko tu i teraz. Wprowadzając 28 czerwca br. Zarządzenie „w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia”, narzuca m.in. obowiązkowy nadzór dendrologiczny przy inwestycjach na terenach należących do Gminy Wrocław, co w Naszym rozumieniu jest jednoznaczne ze stwierdzeniem „wprowadza obowiązkową świadomość i odpowiedzialność każdego z Nas za Naszą wspólną przestrzeń” z czego My ale myślę, że nie tylko My ogromnie się cieszymy. Nasz zespół także stara się być i wspierać szczególnie tam, gdzie należy pogodzić wspólne interesy Miasta, Wykonawców i tej najważniejszej strony – natury, która sama nie zdoła się obronić. Jednym z ostatnich prowadzonych przez Nas nadzorów dendrologicznych jest m.in.:

„Nadzór dendrologiczny oraz ornitologiczny podczas realizacji II etapu etap budowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy al. Kasprowicza”

Realizacja drugiego etapu umożliwiła korzystanie z parku i infrastruktury sportowej, także w porze wieczornej, jak również pozwoliła na stworzenie długiej, przyjaznej ścieżki spacerowej od al. Kasprowicza do wałów i dalej wzdłuż Odry.

W ramach nadzoru dendrologicznego opracowaliśmy Plan Ochrony Drzew zgodnie z nowymi przepisami wdrażając zabezpieczenia przyjazne drzewom i użytkownikom terenu oraz kontrolowaliśmy ich przestrzeganie. W ramach powierzonej nam funkcji, weryfikowaliśmy w terenie również drzewa wyznaczone do wycinki czuwając tym samym nad zgodnością dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. Nasza praca również obejmowała kontrolę wszystkich robót ziemnych w obrębie strefy ochrony korzeniowej dbając o należytą ochronę w tych newralgicznych miejscach dla drzew. Nasz specjalista ornitolog również opiniował drzewostan przeznaczony do wycinki.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia