Ochrona drzew stała się podwójnie ważna

Ochrona drzew stała się podwójnie ważna

Bardzo często zdarza się tak, że aby inwestycja mogła powstać, konieczna jest wycinka drzew (w mniejszym lub większym zakresie). Wykonanie takiej wycinki czasem musi zaczekać na opuszczenie gniazd przez młode ptaki, dlatego czynności takie zwykle wykonuje się poza sezonem rozrodczym ptaków oraz nietoperzy, które także wiosną i latem mogą zasiedlać drzewa. Działania te są wykonywane by zmniejszyć wpływ inwestycji na zwierzęta.

W drzewach znajdują także schronienie m.in. chronione chrząszcze, szczególnie jeden gatunek potrafi nie tylko wykorzystać drzewo jako swoje schronienie, ale także stworzyć je dla całkowicie innej grupy zwierząt. Kozioróg dębosz, bo o tym chrząszczu mowa, drąży otwory w drzewach (robi to larwa tego gatunku) i tam spokojnie czeka aby opuścić taką kwaterę zupełnie odmieniony i dorosły, jest to stadium imago.

Najnowsze badania chiropterologów z Wrocławia wykazały, że w otworach tych hibernują (zimują) nietoperze z rodzaju karlik Pipistrellus sp. Jest to pierwsze oficjalne doniesienie o takim zjawisku w Polsce. Okazuje się, że karliki są wystarczająco drobne i wygimnastykowane, by w takim otworze spędzić zimowy czas. A wszystko to zawdzięczają koziorogom.

Ten niesamowicie piękny obraz zajmowania wspólnie przestrzeni przez tak odmienne gatunki zasługuje na rozgłos i pamięć przy planowaniu wszelkich wycinek drzew. Jest to także bardzo ważny powód dla którego wycinka powinna być prowadzona pod nadzorem specjalisty chiropterologa przez cały rok, ponieważ w okresie wiosenno- letnim nietoperze mogą zakładać w drzewach kolonie rozrodcze i wychowywać młode, natomiast zimą mogą znaleźć schronienie w otworach pozostawionych przez kozioroga.

Dlatego niezwykle ważne jest aby mieć świadomość, że przed wycinką drzew należy im się bardzo dokładnie przyjrzeć.

Źródło: Gottfried, I., Gottfried, T. & Zając, K. Bats use larval galleries of the endangered beetle Cerambyx cerdo as hibernation sites. Mamm Biol 95, 31–34 (2019)

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia