Opinia klienta – najlepsza nagroda za pracę

Na początku maja otrzymaliśmy referencje od klienta, dla którego opracowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wylesieniu pod budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych w Mrzeżynie” i pomogliśmy uzyskać decyzję środowiskową.

Mamy przyjemność potwierdzić, że dzięki firmie Ansee Consulting uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia…Możemy stwierdzić, że uzyskanie DUŚ bez pomocy Ansee Consulting nie byłoby możliwe i z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę do współpracy przy projektach trudnych, wymagających wiedzy merytorycznej na bardzo wysokim poziomie oraz wsparcia prawnego.

Możliwość uzyskania decyzji środowiskowej była obarczona znacznym ryzykiem, gdyż przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski, dla którego obowiązuje Plan Zadań Ochronnych (PZO). W postanowieniu o zakresie raportu OOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wskazał, iż planowane przedsięwzięcie potencjalnie wpisujące się w zagrożenia istniejące wymienione w PZO dla w/w obszaru Natura 2000.

Jako, że posiadamy praktyczne doświadczenie przy sporządzaniu Planów Zadań Ochronnych mogliśmy wnikliwie przeanalizować zapisy istniejącego PZO w kontekście opiniowanego przedsięwzięcia i wyciągnąć wnioski o braku znaczącego oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Przeprowadziliśmy również analizę obowiązujących dokumentów planistycznych pod kątem zgodności planowanego przedsięwzięcia z ich zapisami oraz dokonaliśmy interpretacji niekiedy sprzecznych zapisów.

Przedsięwzięcie zostało poddane zaopiniowaniu przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody. Podczas jej posiedzenia staraliśmy się prowadzić rzeczową dyskusję z członkami Rady przedstawiając argumenty świadczące o braku znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Skomplikowany charakter sprawy podkreśla także fakt, że przedsięwzięcie zostało pierwotnie negatywnie zaopiniowane przez RDOŚ w Szczecinie. Dzięki naszemu zaangażowaniu, właściwej analizie oraz niepodważalnym argumentom, RDOŚ w Szczecinie przychylił się do opinii naszych specjalistów.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia