Optymalizacja środowiskowa

Co to jest?

Optymalizacja środowiskowa to szereg działań doradczych, opartych na analizie dokumentów już istniejących, a także zaproponowanych przez naszych specjalistów badaniach i analizach, mających na celu ograniczenie kosztów powstania inwestycji, umożliwienie jej powstania czy też złożenie konkurencyjnej oferty w postępowaniu przetargowym.

Od 2007 r działamy szukając optymalnych rozwiązań dla inwestorów, doradzając im jak mogą realizować swoje przedsięwzięcia w sposób oszczędny i zgodny z normami środowiskowymi. Dzięki zróżnicowanemu zespołowi, nad pracami którego czuwa radca prawny skutecznie wspomagamy inwestora w jego decyzjach. Wspieramy zarówno na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, optymalizacji DUŚ, jak również podczas budowy pełniąc nadzór środowiskowy i nadzór przyrodniczy, i też w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia wykonując monitoring porealizacyjny.

Działania minimalizujące, kompensujące, zapisy postanowień i decyzji środowiskowych niejednokrotnie wymagają sporych nakładów finansowych. Pewne rozwiązania środowiskowe czasami wskazywane są nad wyrost. Sama lokalizacja inwestycji może wiązać się z pewnymi kosztami środowiskowymi, ryzykiem wystąpienia szkody w środowisku czy pochodnymi aspektów formalno – prawnych.

Wykonujemy due diligence w procesie zakupu | sprzedaży przedsięwzięcia. W tym procesie analizujemy zebrane dokumenty środowiskowe, przeprowadzone procedury, a w sytuacjach, gdy to konieczne, określamy ryzyka środowiskowe i sposoby ich minimalizacji.

Doświadczenie

Dzięki naszej pracy zdołaliśmy poczynić dla Inwestora zarówno wprowadzenie oszczędności, jak również możliwość realizacji przedsięwzięcia:

  • optymalizacja lokalizacji turbin wiatrowych – FW Wysoka;
  • optymalizacja przedprzetargowa decyzji środowiskowej – zmniejszenie niwelety projektowanej drogi i wymiarów przejść dla zwierząt – droga ekspresowa S6;
  • analiza przedprzetargowa możliwości redukcji ekranów akustycznych – droga ekspresowa S17;
  • optymalizacja realizacji przepławki dla ryb – Mała Elektrownia Wodna Ratowice;
  • budowa domków jednorodzinnych na obszarze Natura 2000 – Otmuchów.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia