Oznaki wiosny a inwestycje

Wiosna jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia i okres ten determinuje konieczność wykonania szeregu prac z zakresu „zabezpieczenia” terenu budowy (przed czy nawet w trakcie jej realizacji) przed „wybuchem” zieleni i rozpoczęciem okresu rozrodu zwierząt. W przyrodzie zachodzą bardziej subtelne zmiany, które mogą mieć wpływ na realizacje różnych inwestycji i sposób prowadzenia prac.

Pierwszymi oznakami tej pory roku są m.in. kwitnące śnieżyce wiosenne, pierwiosnki wyniosłe oraz śnieżyczki przebiśnieg, które są roślinami objętymi ochroną prawną i należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem prac ziemnych teren inwestycji był dobrze rozpoznany pod kątem tych roślin, aby możliwe było określenie sposobu prowadzenia prac w ich sąsiedztwie – nie narażając ich na zniszczenie Możliwości jest kilka.

Najlepszym działaniem – oczywiście jeśli jest ono możliwe z punktu widzenia prowadzonych/planowanych prac i miejsce na to pozwala, jest ogrodzenie stanowisk roślin chronionych i brak ingerencji w takie lokalizacje. Dzięki takiej metodzie rośliny nie zostaną zniszczone przez ciężki sprzęt pracujący na budowie i pozostają na swoich stanowiskach, na których z całą pewnością rosną najlepiej i tworzą w nich stabilne i zdrowe populacje.

Kolejnym działaniem z punktu widzenia ochrony tych gatunków jest wykonanie metaplantacji, czyli przesadzenie ich w bezpieczne miejsce, które także będzie dogodnym dla nich siedliskiem poza placem budowy. Działanie to wykonane pod nadzorem specjalisty botanika będzie dobrą praktyką ochronną, gdyż odpowiednio przeprowadzony zabieg metaplantacji zapewnia wysoką skuteczność i przeżywalność roślin. Na działania metaplantacyjne należy jednakże uzyskać zgodę miejscowego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ostatnią możliwością działania, lecz najmniej korzystną z punktu widzenia ochrony przyrody jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie należy uzyskać od właściwej miejscowo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zezwolenie takie uzyskuje się na wniosek, gdy inne środki zaradcze nie są możliwe do zastosowania i musimy takie stanowisko roślin zniszczyć.

Okres wiosenny nieodzownie kojarzy się z aktywnością płazów, dlatego warto pamiętać, aby przed jego rozpoczęciem (z reguły przełom lutego i marca, ale dokładny termin powinien wskazać specjalista herpetolog) zamontować lub odtworzyć wygrodzenia herpetologiczne w zależności czy zaczynamy nową inwestycje, czy wznawiamy po zimowej przerwie. Brak takiego zabiegu może skutkować wstrzymaniem prac ziemnych na niektórych odcinkach budowy (czasami na całości) na okres kilku do kilkunastu tygodniu z powodu przedostania się płazów na lub przez teren budowy i rozpoczęcia sezonu rozrodczego (złożenie skrzeku w kałużach, zastoiskach, zbiornikach wodnych). Nasuwa się pytanie, dlaczego nie można tych prac (montaż wygrodzeń) realizować w trakcie migracji wiosennych płazów – nie można ponieważ, wiele decyzji środowiskowych wydawanych dla konkretnych inwestycji jasno i wyraźnie opisuje, żeby zamontować płotki herpetologiczne przed rozpoczęciem prac i wiosenną aktywnością płazów – a sam ich montaż jest już rozpoczęciem prac i wykopy służące do montażu palików, materiałów, wiaderek czy poruszanie się sprzętu (np. minikoparki) stwarzają bardzo duże ryzyko uśmiercania migrujących osobników.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia