Podsumowanie roku 2023 w Ansee Consulting

Każdy kolejny rok dla Naszej firmy to rozwój, nowe wyzwania i ciężka praca, a dzięki temu zdobywamy nowe doświadczenia i wiedzę. Nie przestajemy się rozwijać i dążymy do tego, by stale udoskonalać nasze projekty. Początek roku 2023 rozpoczęliśmy przeprowadzeniem rebrandingu firmy, zmieniając logo i odświeżając profil spółki. Poza widocznymi zmianami nieustannie pracowaliśmy nad usprawnianiem pracy i poprawieniem jakości naszych opracowań, które stale rozwijaliśmy, również pod kątem dynamicznie zmieniającego się prawa.

Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia wielu celów i zrealizowania licznych projektów. Nie udałoby się to jednak gdyby nie wszyscy zaangażowani w ich realizację. Dziękujemy za wspólny rok wszystkim naszym Pracownikom, Podwykonawcom, Partnerom biznesowym i Inwestorom, którzy nam zaufali. Dobra współpraca i wzajemna pomoc to jeden z kluczy do sukcesu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wybranych prac z całego roku 2023. To łącznie: 8 uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (oraz 12 pozostałych procedur środowiskowych, które koordynujemy), 7 zakończonych monitoringów ptaków i nietoperzy wraz z inwentaryzacją (oraz 4 kolejne, rozpoczęte w tym roku), 11 przeprowadzonych screeningów przyrodniczych i środowiskowych wraz z analizą ryzyk, 7 zakończonych inwentaryzacji przyrodniczych, 3 ekofizjografie i 3 prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko, a także 16 nadzorów przyrodniczych, środowiskowych i dendrologicznych.

Uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

 • Budowa farmy fotowoltaicznej w województwie warmińsko-mazurskim o mocy do 90 MW;
 • Budowa farmy fotowoltaicznej w woj. opolskim o mocy 150 MW,
 • Budowa farmy fotowoltaicznej w woj. opolskim o mocy 15 MW,
 • Budowa farmy fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o mocy 100 MW,
 • Budowa farmy fotowoltaicznej w woj. lubuskim o mocy 40 MW,
 • Budowa farmy fotowoltaicznej w woj. zachodniopomorskim o mocy 60 MW,
 • Budowa i przebudowa linii kolejowej nr C-E 30 (277) w woj. opolskim, 
 • Strategiczny projekt krajowy dot. infrastruktury gazociągowej w woj. kujawsko-pomorskim.

Rozpoczęte oraz koordynowane procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. zachodniopomorskim o mocy 20 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. zachodniopomorskim o mocy 32 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. zachodniopomorskim o mocy 21 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. dolnośląskim o mocy 25 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. dolnośląskim dla 33 turbin wiatrowych,
 • Farma Fotowoltaiczna zlokalizowana w woj. dolnośląskim o mocy 80 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. zachodniopomorskim o mocy powyżej 100 MW,
 • Linia napowietrzna 400 kV w woj. warmińsko-mazurskim,
 • Farma Fotowoltaiczna zlokalizowana w woj. kujawsko-pomorskim o mocy 70 MW,
 • Farma Fotowoltaiczna zlokalizowana w woj.dolnośląskim o mocy 150 MW,
 • Farma Wiatrowa zlokalizowana w woj. wielkopolskim dla 12 turbin wiatrowych,
 • Magazyn Energii zlokalizowany w woj. dolnośląskim.

Zakończone monitoringi ptaków i nietoperzy wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla inwestycji:

 • zlokalizowanej w woj. lubuskim obejmującej 45 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. pomorskim obejmującej 36 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim obejmującej 17 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim obejmującej 30 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim obejmującej 6 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim obejmującej 9 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. wielkopolskim obejmującej 42 turbiny wiatrowe.

Rozpoczęte monitoringi ptaków i nietoperzy wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla inwestycji:

 • zlokalizowanej w woj. warmińsko-mazurskim obejmującej 8 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. wielkopolskim obejmującej 28 turbin wiatrowych,
 • zlokalizowanej w woj. opolskim obejmującej 24 turbiny wiatrowe,
 • zlokalizowanej w woj. opolskim obejmującej 7 turbin wiatrowych.

Wykonane screeningi przyrodnicze i środowiskowe wraz z analizą ryzyk dla inwestycji obejmujących:

 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. dolnośląskim,
 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. pomorskim obejmującą 33 turbiny wiatrowe, 
 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. śląskim obejmującą 13 turbin wiatrowych,
 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. wielkopolskim dla 10 turbin wiatrowych,
 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. opolskim dla 15 turbin wiatrowych,
 • budowę Farmy Wiatrowej w woj. dolnośląskim dla 10 turbin wiatrowych,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. zachodniopomorskim o pow. 65 ha, 
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 29 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 15 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 35 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. warmińsko-mazurskim o pow. ponad 30 ha.

Wykonane inwentaryzacje przyrodnicze dla inwestycji obejmujących:

 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 215 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. mazowieckim o pow. 250 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 75 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 182 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 125 ha,
 • budowę Farmy Fotowoltaicznej w woj. dolnośląskim o pow. 77 ha,
 • budowę strategicznego projektu krajowego dot.  infrastruktury energetycznej w woj. dolnośląskim.

Wykonane Ekofizjografie oraz Prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 • dla 3 Farm Wiatrowych zlokalizowanych w woj. lubuskim.

Rozpoczęte realizacje Planów Zarządzania Bioróżnorodnością dla inwestycji:

 • Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej w woj. kujawsko-pomorskim  
 • Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej w woj. wielkopolskim,
 • Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej w woj. pomorskim.

Zrealizowane nadzory przyrodnicze i nadzory dendrologiczne: 

 • Nadzór przyrodniczy nad budową wiaduktu drogowo-tramwajowego w ramach TAT na Nowy Dwór, Wrocław,
 • Nadzór przyrodniczy nad zadaniem pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („droga Sudecka”)”,
 • Nadzór przyrodniczy nad zadaniem pn. “Przebudowa wału przeciwpowodziowego Ślęzoujście”,
 • Nadzór przyrodniczy przy rewitalizacji linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo-Wolsztyn, woj. Wielkopolskie,
 • Nadzór dendrologiczny nad zadaniem pn. “Budowa drogi rowerowej Bardzka – Gazowa Etap 2”,
 • Nadzór dendrologiczny nad zadaniem pn. “Przebudowa Koszyckiej”,
 • Nadzór dendrologiczny nad zadaniem pn. “Budowa układu drogowego ul. Chociebuskiej”,
 • Nadzór dendrologiczny przy przebudowie ul. Drzewieckiego we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy budowie sięgacza na ul. Mickiewicza we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy przebudowie ul. Bolkowskiej we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej Żabia Ścieżka we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny nad zadaniem pn. “Przebudowa ul. Wejherowskiej we Wrocławiu”,
 • Nadzór dendrologiczny przy przebudowie ul. Długosza we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej w rejonie Opolskiej/Popielskiego we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy remoncie chodników na Gądowie we Wrocławiu,
 • Nadzór dendrologiczny przy budowie zjazdu i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody przy ul. Turniejowej we Wrocławiu.

W Nowy Rok wchodzimy pełni energii i zaangażowania w ochronę środowiska i rozwój w zakresie zarządzania bioróżnorodnością.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia