Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu DK nr 33

Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu drogi krajowej nr 33
Metaplantacja roślin objętych ochroną ścisłą w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu drogi krajowej nr 33.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
Wielkość inwestycji: 3 km
Zakres prac: wskazanie miejsca przesadzenia i metaplantacja zimowita jesiennego, listery jajowatej, dziewięćsiła bezłodygowego, kukułki szerokolistnej.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia