Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w gminie Łoniów w województwie świętokrzyskim.


Zamawiający: I-BS.pl sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie
Wielość inwestycji: 1,5 MW
Zakres prac Ansee: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z waloryzacją przyrodniczą; uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczności sporządzenia raportu środowiskowego.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia