Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie radaru meteorologicznego pasma-X

Zleceniodawca: Ekoenergia Silesia S.A.
Lokalizacja: Goczałkowice Zdrój, woj. śląskie
Zakres prac Ansee: sporządzono raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko dla dwóch typów radaru, wykonano specjalistyczną ekspertyzę oddziaływania pola elektromagnetycznego, wskazano strefę wpływu pola elektromagnetycznego szkodliwego dla środowiska życia człowieka; dokonano oceny wpływu inwestycji na przedmioty ochrony Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB 240001;
Udzielono odpowiedzi na pytania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. W efekcie inwestor uzyskał decyzję środowiskową na realizację przedsięwzięcia.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia