Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7

Raport z inwentaryzacji przyrodniczej z oceną oddziaływania dla inwestycji p.n.
„Budowa i rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R” na odcinku Napierki-Mława”


Zamawiający: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
Lokalizacja: północna część województwa mazowieckiego, w powiecie Mławskim, w gminach Wieczfnia Kościelna, Szydłowo i Mława.
Projekt: S7 Napierki Mława – Inwentaryzacja przyrodnicza
Zakres Ansee: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną oddziaływania na przyrodę w ramach ponownej oceny.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia