RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

Przeprowadzenie szkolenia pn. „GIS w ocenach oddziaływania na środowisko” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Zamawiający: RDOŚ Opole
Zakres prac Ansee: przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu zastosowania oprogramowania GIS typu open-source w ocenach oddziaływania na środowisko.
Nasi pracownicy przekazali wiedzę o programie na wybranych przykładach i zastosowanie w ocenach OOŚ w sposób praktyczny.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia