REFERENCJE

VSB Energy Sp. z.o.oBudowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy Okonek
Read More
“Zamówienie zostało wykonane należycie, zgodnie z normami wymaganymi w tej dziedzinie. Podkreslić należy bardzo dobry kontakt z zespołem zaangażowanym w realizację projektu. Mając na uwadze dotychczasowa współpracę oraz pełne zadowolenie z osiągniętego wspólnie celu, polecamy firmę Ansee Consulting {...}”
Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o.Badania hałasu pochodzącego od Farmy Wiatrowej Gizałki
Read More
“Mając na uwadze jakość oraz terminowości zleconych prac, możemy polecić ansee consulting, jako fachowego i godnego zaufania partnera, podchodzącego odpowiedzialnie do podjętych działań.”
BUDIMEX SA TECNICAS RAUNIDAS SA- Turów S.CPrzygotowanie i opracowanie opinii ornitologicznych
Read More
“Potwierdzamy, że firma Ansee Consulting wywiązała się z powierzonego zlecenia w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy. Pragniemy podziękować za wykonaną pracę, bezproblemowy kontakt z pracownikami prowadzącymi Naszą sprawę, za wzorowe i wysokie standardy otrzymanej dokumentacji […].”
AQUAVIS Sp. z o.o.Wykonanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla projektu „Budowa Małej Elektrowni Wodnej w miejscowości Ratowice na rzece Odrze”
Read More
„Z przyjemnością informujemy, że ze zlecenia tego firma wywiązała się znakomicie. Raport został wykonany starannie i terminowo, a co najważniejsze został niezwykle wysoko oceniony przez instytucje opiniujące i wydające Decyzję Środowiskową”
Wind Prospect Polska Sp. z o.o.Monitoringi i raporty dotyczące oddziaływania Farmy Wiatrowej na awifaunę i chiropterofaunę
Read More
„Firma Wind Prospect Polska Sp. z o.o. rekomenduje firmę Ansee Consulting, jako profesjonalnego i doświadczonego wykonawcę usług w zakresie monitoringów chiropterologicznych oraz ornitologicznych wykonanych na potrzeby inwestycji wiatrowych”
Sinohydro Corporation LimitedNadzór przyrodniczy, reprezentowanie firmy Sinohydro przed RDOŚ
Read More
„Zespół Ansee Consulting wykazuje wysoki poziom kompetencji i wiedzy merytorycznej dotyczącej zakresu świadczonych usług. Szczególnie cenimy sobie znajomość uwarunkowań prawnych w zakresie procedur środowiskowych obowiązujących w Polsce”
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuOpracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000
Read More
„Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdza iż, zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z umową oraz z należytą starannością”
Wind Prospect Polska Sp. z o.o.Opracowanie due dilligence
Read More
„Jakość, terminowość i solidność świadczonych usług pozwala wyrazić ogólną opinię, iż firma rzeczona jest wiarygodnym partnerem biznesowym godnym polecenia, na którym można polegać w szczególności w sytuacjach wymagających dynamicznych działań oraz wczesnej oceny ryzyka”
MPZPlan Grzegorz KołosionekPrognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE
Read More
„Dokumentacja ta została sporządzona profesjonalnie, firma Ansee Consulting Michała Jaśkiewicz bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, a jej pracowników charakteryzuje sumienność i zaangażowanie, które jest godne polecenia”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w WarszawieBudowa bazy danych elementów systemu przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie systemów melioracyjnych na obszarze działanie RZGW w Warszawie
Read More
„Przy realizacji omawianego zadania Firma wykazała się dużą znajomością zagadnień technicznych, formalno-prawnych i organizacyjnych. Pomimo krótkiego okresu realizacji, projekt został wykonany w terminie oraz zgodnie z zawartą umową”
PSE Inwestycje S.A.Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej sieci elektroenergetycznej w bliskiej odległości od obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody
Read More
„Firma Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz w sposób kompleksowy i rzetelny wywiązała się ze zleconego zadania, a dzięki zaangażowaniu jej pracowników i ich wiedzy merytorycznej udało się zrealizować zamierzony cel. Kontakt z wykonawcą przebiegł wzorowo, a powierzone zadanie zostało wykonane profesjonalnie, rzetelnie i terminowo”
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.Inwentaryzacja przyrodnicza oraz opracowanie elementów prognozy oddziaływania za środowisko: „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze”
Read More
„Specjaliści Ansee Consulting wykazali się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie zagadnień technicznych, a w naszej współpracy podkreślić należy bardzo dobry kontakt z zespołem Wykonawcy. Mając na uwadze satysfakcję z osiągniętego wspólnie celu, polecamy firmę Ansee Consulting jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska”
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną zasadności budowy przejść dla zwierząt – Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin
Read More
„Specjaliści Ansee Consulting wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakresie zagadnień technicznych, a w naszej współpracy podkreślić należy bardzo dobry kontakt z zespołem Wykonawcy. Dziękujemy za współpracę na etapie projektu i rekomendujemy firmę Ansee Consulting jako rzetelnego i skutecznego wykonawcę ekspertyz i opracowań przyrodniczych”
Multiconsult Polska Sp. z o.o.Inwentaryzacja przyrodnicza, opiniowanie części przyrodniczej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, opracowanie wytycznych do zaprojektowania przejść dla zwierząt.
Read More
„Do wyboru Ansee Consulting skłoniły nas nie tylko względy praktyczne takie jak oferowana przez Ansee wysoka jakość usług, ale co ważniejsze, szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako Klienta, profesjonalizm i rzetelność. To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę Firmy.”
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Inwentaryzacja przyrodnicza w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Elektrowni Dolna Odra
Read More
„Całość prac związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, w tym badania terenowe oraz raport podsumowujący wyniki zostały wykonane terminowo oraz z należytą starannością.”
Instytut Rozwoju Terytorialnego we WrocławiuInwentaryzacja przyrodnicza i założenie sieci stałych powierzchni monitoringowych dla obszaru obejmującego Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
Read More
„Przez cały okres realizacji kontraktu mogliśmy liczyć na merytoryczną pomoc ze strony specjalistów Ansee oraz udzielenie przez nich rzeczowych wyjaśnień podczas opiniowania dokumentacji.”
STRABAG Sp. z o.o.Nadzór przyrodniczy przy przebudowie drogi
Read More
„Mając na uwadze dotychczasową współpracę oraz pełne zadowolenie z osiągniętego wspólnie celu, polecamy firmę Ansee Consulting jako godnego zaufania partnera w zakresie nadzorów przyrodniczych oraz konsultingu dotyczącego ochrony przyrody, środowiska i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”
Qair Polska S.A.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i inwentaryzacja przyrodnicza
Read More
„Uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia realizowanego na powierzchni ponad 100 ha było niewątpliwym sukcesem zespołu Ansee Consulting. Sukces ten był możliwy do osiągnięcia dzięki rzetelności, profesjonalizmowi i dużemu zaangażowaniu specjalistów (…).”