Rzeka Odra, modernizacja wału – nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy w ramach modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Ścinawa.
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wielkość inwestycji: 9,3 km
Czas realizacji: od lipca 2013 do listopada 2014 roku
Zakres prac:
inwentaryzacja chronionych roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych,
• nadzór nad przenoszeniem chronionych gatunków roślin i zwierząt,
• nadzór nad wycinką drzew zajętych przez chronione gatunki owadów,
metaplantacja chronionych gatunków roślin,
przygotowanie wniosków do Regionalnej i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwa od ochrony gatunkowej i uzyskanie pozwolenia na niszczenie siedlisk.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia