Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”.


Lokalizacja: Miasto Rzeszów i Gmina Tyczyn, woj. podkarpackie
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zakres prac Ansee: Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko, ocena zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, ocena wpływu inwestycji na obszary Natura 2000, ocena wpływu inwestycji na Jednolite Części Wód;
przeprowadzenie analizy wariantowej, przedstawienie środków minimalizujących i kompensujących, inwentaryzacja przyrodnicza (inwentaryzacja ichtiofauny, inwentaryzacja płazów), wskazanie drzew do wycinki.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia