Satelity wspierają zarządzanie zielenią w mieście

Zmiany w bioróżnorodności obszarów miejskich są nieuniknione i związane w dużej mierze z modyfikacjami w formach zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz sposobu jej wykorzystania. Ostatnio coraz istotniejszym aspektem jest wpływ zmian klimatu na obszary zurbanizowane i bioróżnorodność w miastach. Odpowiednie rozpoznanie zmian oraz zagrożeń z nich wynikających jest kluczowe, ze względu na konieczność sprawnego podejmowania właściwych działań adaptacyjnych, których efektywne wykonanie czasem wymaga wielu lat. Te zmiany są często trudne do wychwycenia w początkowej fazie, dlatego z pomocą może przyjść ich regularne monitorowanie z wykorzystaniem satelitów z czujnikami spektralnymi. Więcej o tej technologii można przeczytać TUTAJ.

Pozwalają one na rejestrację promieniowania odbitego o różnej długości fal. Dane z kombinacją poszczególnych długości fal pozwalają na m.in. na ocenę kondycji, okresu wegetacji i zawartości wody w roślinie. Okresowe i cykliczne prowadzenie takich badań pozwala na monitorowanie stanu roślinności i  szybkie wykrywanie odchyleń od normy. Metodę z powodzeniem można wykorzystywać także do monitoringu bioróżnorodności w miastach.

Bioróżnorodność w miastach ulega również presji klimatycznej. W celu ograniczenia katastrofalnych skutków zmian klimatu oraz w celu adaptacji w miejscach, gdzie zaobserwowano pogorszenie wskaźników proponuje się szereg rozwiązań. Jednym z nich jest wprowadzanie rodzimych gatunków bardziej odpornych na ciepło i suszę.

Innym, dość nowatorskim podejściem, jest wprowadzanie tzw. zielonych dachów. Roślinność, zlokalizowana na dachach budynków, odpowiada za magazynowanie wody, redukuje nagrzewanie powierzchni, przez co stanowi naturalny sposób ochładzania pomieszczeń. Stanowi również miejsce żerowania dla wielu grup ptaków i owadów, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bioróżnorodności w mieście. Więcej o satelitach i bioróżnorodności w miastach można przeczytać w naszym artykule w miesięczniku Zieleń Miejska wydawnictwa Abrys, który można przeczytać TUTAJ.


Czytaj więcej:

https://ansee.webdew.plwykorzystanie-satelitarnych-danych-spektralnych-do-monitoringu-stanu-i-kondycji-siedlisk-legowych/

https://sklep.abrys.pl/zielen-miejska/1882-zielen-miejska-02-2023.html

Źródła zdjęć:

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zielone-architektoniczne-budynki-miejskie_29806352.htm

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zielone-architektoniczne-budynki-miejskie_29806357.htm

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia