Segregacja odpadów

 Segregacja odpadów

Jednym z największych problemów współczesnej cywilizacji jest produkcja coraz większej ilości odpadów. Składowiska odpadów nieustannie są powiększane, w dodatku powstają nowe, nielegalne  „wysypiska” odpadów w lasach, a także coraz częściej mamy do czynienia z pożarami składowisk, które emitują szkodliwe pyły do atmosfery. Powodem jest nieustanny i rosnący konsumpcjonizm – potrzeby ludzi wzrastają, w związku z czym ilość odpadów również.

Segregacja odpadów pozwala przetworzyć odpady w celu ponownego użycia, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne. Do ogromnych zalet segregacji odpadów należy również poprawa jakości życia ludzi, a także zwierząt i roślin. Taki krok przyczynia się do zmniejszenia zatruwania i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zatem… Jak segregować odpady?

Według zasad selektywnej zbiórki należy segregować odpady następująco:

Papier Szkło Tworzywa sztuczne i metale Bioodpady Odpady zmieszane
WRZUCAMY
-karton,
-torby papierowe,
-gazety,
-zeszyty, książki,
-papier prezentowy,
-szklane butelki po napojach
-słoiki po żywności,
-szklane opakowania po kosmetykach
-plastikowe butelki,
-aluminiowe puszki,
-folię aluminiową,
-plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości,
-opakowania po  żywności,

-opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku czy sokach),

-reklamówki i worki foliowe,
-styropian,

-zakrętki od słoików, kapsle,

-garnki, blachy do pieczenia,

-resztki jedzenia,

-obierki po warzywach i owocach,
-fusy po kawie i herbacie,

-trociny,

-liście, kwiaty, trawę

-zatłuszczony papier/opakowania,
-zużyte ręczniki papierowe,
-chusteczki higieniczne,

-mięso, kości, ości

-szkło żaroodporne,
-potłuczone lustra,
-lakierowany papier,

-odpady higieniczne (np. pieluchy),
-ceramika, porcelana,

NIE WRZUCAMY
zużytych ręczników papierowych,

-odpadów higienicznych (np. pieluchy)

-zatłuszczonego papieru,

-kartonów po sokach i mleku,

-papieru lakierowanego

porcelany, ceramiki,

-szkła  żaroodpornego,

-luster,

-monitorów,

-reflektorów

-szyb okiennych

opakowań po lekach,

-puszek po farbach,

-sprzętu elektronicznego,

-zużytych baterii

mięsa, kości i ości,

-ziemi i kamieni,

-odchodów zwierząt,

-drewna impregnowanego

odpadów niebezpiecznych,

-odpadów, które można segregować,

Należy podkreślić, iż nie ma obowiązku mycia odpadów przeznaczonych na zbiórkę selektywną, należy natomiast je dobrze opróżnić, aby nie brudziły one pozostałych odpadów.

Ważną kwestią są również opakowania po lekach lub/i same leki –  należy je segregować osobno i wrzucić do pojemników, które są zazwyczaj zlokalizowane w aptekach.

Baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Często też w szkołach czy na uczelniach wyższych prowadzona jest zbiórka baterii, co znacznie ułatwia sprawę, ponieważ na bieżąco można przekazywać tego typu odpady, nie przetrzymując ich w domu.

Tekstylia i odzież przyjmowane będą przez PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) od 1 stycznia 2025 r., do tego czasu zniszczoną odzież wyrzucać możemy  do pojemnika na odpady zmieszane. Zanim jednak postanowimy potraktować odzież jako odpad, warto zastanowić się nad oddaniem ich np. do kontenerów PCK czy innych placówek wspomagających ubogich lub zajmujących się recyklingiem włókien odzieży oraz pozostałych tekstyliów.

Ciekawostki

  • Opakowanie po batoniku może rozkładać się nawet 450 lat;
  • Jedno drzewo produkuje tyle tlenu, ile zużywają trzy osoby, natomiast aby wyprodukować 1 tonę papieru – trzeba ściąć około 17 drzew;
  • Aby uratować 6 metrowe drzewo, należy przetworzyć makulaturę o wysokości około 120 cm;
  • Do oceanów trafia rocznie ponad 8 milionów ton plastiku – co skutkuje wymieraniem wielu organizmów morskich;
  • 1 bateria może skazić 1 m3 gleb

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia