Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie nowej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) z centrum Wrocławia na osiedle Nowy Dwór w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej


Zamawiający: Gmina Wrocław, Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj.dolnośląskie, Wrocław
Wielkość inwestycji: powierzchnia ponad 9 ha
Zakres prac Ansee: Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, reprezentowanie Inwestora
Nasz specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko Michał Roszyk pełnił funkcję pełnomocnika inwestora
*
na podstawie wykonanych prac inwestycja uzyskała decyzję środowiskową bez konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z § 3 ust 1 pkt 33, 34, 68 rozporządzenia, inwestycja należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia