Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Ocena ryzyka dla powierzchniowego ujęcia wody „Czyżkówko” – modelowanie 3D.


Lokalizacja: rzeka Brda, Bydgoszcz
Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
Zakres prac: Ocena istniejącego stanu jakości wody na podstawie analiz laboratoryjnych, modelowanie zanieczyszczeń w rzece Brdzie przy wykorzystaniu trójwymiarowego modelu przepływu wraz z oceną rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, szybkości wymieszania i bilansu ilościowego, porównanie stanu istniejącego i prognozowanego z dopuszczalnymi normami.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia