Układ komunikacyjny, rewitalizacja Krobi. Decyzja środowiskowa, KIP

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla potrzeb rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych.


Zamawiający: STARBEM S.C.
Lokalizacja: Krobia, na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: łączna długość około 2 km
Zakres prac Ansee: sporządzenie niezbędnych analiz do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania na jej podstawie decyzji środowiskowej;

  • W ramach prac terenowych wykonano badania w zakresie fauny i flory;
  • Nasi specjaliści udzielali stosownych wyjaśnień Regionalnego Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu;
  • Wsparcie inwestora na etapie procedury.

*na podstawie prac wykonanych przez Ansee RDOŚ Poznań wydał opinię o braku konieczności sporządzania Raportu OOŚ, a Burmistrz Krobi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia