JAK MOŻEMY POMÓC?

Usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji.

Decyzje i procedury środowiskowe

Proces uzyskiwania decyzji środowiskowych często bywa złożony.

Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze

Rozpoznanie walorów przyrodniczych wymaga wielu ekspertów.

Nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

Realizacja inwestycji może wymagać zabezpieczenia środowiska i wykonawcy.

Zarządzanie bioróżnorodnością

Zarządzanie usługami ekosystemowymi podnosi wartość inwestycji i redukuje koszty eksploatacji.

Zrównoważony rozwój

Budowa strategii zrównoważonego rozwoju, audyt i certyfikacja to dodana wartość przedsięwzięcia i wymogi taksonomi.

Ochrona klimatu

Adaptacja do zmian klimatu i wpływ na te zmiany wymagają szerokiego spojrzenia.