VI Forum Operatorów Farm Wiatrowych za nami

W dniach 8-9 marca 2023 odbyło się w Sopocie Forum Operatorów Farm Wiatrowych. Organizowane od 2017 Forum to wydarzenie, którego program tworzą czołowe dla branży autorytety i eksperci. Na tapetę brana jest obecna sytuacja ekonomiczno-polityczna oraz najbardziej aktualne wyzwania, przed którymi stoi cały sektor.

Mieliśmy zaszczyt prowadzić warsztat dotyczący bioróżnorodności na farmach wiatrowych w kontekście ochrony nietoperzy. Zaprezentowaliśmy najnowsze sposoby minimalizowania negatywnego wpływu farm wiatrowych na nietoperze.

W większości stosowane działania wymagają eksperckiego podejścia i przygotowania odpowiednich prac terenowych. Umożliwiają odpowiednią ochronę nietoperzy z jednoczesną minimalizacją strat finansowych związanych z koniecznością wyłączeń turbin. W kontekście ochrony bioróżnorodności wskazaliśmy również zmianę w podejściu do analizy wpływu inwestycji na nietoperze. Poza standardową koniecznością oceny wpływu farm wiatrowych na ptaki i nietoperze wynikającą z procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych coraz większego znaczenia nabiera analiza wpływu na bioróżnorodność w kontekście nowych wymagań i regulacji. Zarówno Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jak i inne jednostki finansujące, wprowadzają do swoich ocen i analiz nowe wskaźniki oparte o cele zrównoważonego rozwoju. Włączenie zielonej energii do strategii ESG w łańcuchu dostaw, może wymagać szczególnego zwrócenia uwagi na bioróżnorodność. Dlatego też kontekst ochrony przyrody nabiera coraz większego znaczenia w budowaniu pozycji rynkowej firm, oraz produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia