Webinarium „Zielone drogi i ulice”

Ważnym wyznacznikiem naszej codziennej pracy jest dbanie o środowisko i przyrodę. Stałe pogłębianie wiedzy i ciekawość świata są jednymi z najważniejszych czynników determinujących jakość naszych opracowań i wystąpień.

W bieżącym roku mieliśmy wiele zaplanowanych wyjazdów na konferencje naukowe i targi przyrodniczo- środowiskowe. Niestety konferencje zostały odwołany, a my zostaliśmy w domach.
Na przeciw obecnej sytuacji powstały webinaria.

30 czerwca br. Andrzej Haraśny i Karolina Kudra brali udział w webinarium pt. „Zielone drogi i ulice”, na którym omawiano sposób gospodarowania zielenią na obszarach pasów drogowych, możliwości w zakresie przesadzania drzew i krzewów w ramach inwestycji drogowych, a także Pomysł Wrocławia na ochronę drzew w ramach inwestycji drogowych.

Polecamy serdecznie!

#abys #webinarium #zielonedrogi #bioróżnorodność #zrównoważonyrozwój #ansee

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia