Farma Wiatrowa Kluczbork. Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej w województwie opolskim o mocy 64 MW.


Inwestor: Yard Energy Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Kluczbork, woj. opolskie
Wielkość inwestycji: 16 turbin wiatrowych o łącznej mocy 64 MW
Zakres prac Ansee: kompleksowa obsługa środowiskowa* inwestycji i przeprowadzenie kompletnej procedury administracyjnej, na podstawie której uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia:
– sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia;
– sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
– koordynacja prac zespołu przyrodników wykonujących monitoring chiropterologiczny i ornitologiczny;
– negocjacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu;
– koordynacja całego procesu administracyjnego, m.in. stały nadzór nad obwieszczeniami, kontakt z urzędami gmin itp.;
– udział w konsultacjach społecznych w miejscowościach znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
– udział w debacie publicznej w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

* dla przedmiotowej inwestycji, nasz specjalista Michał Roszyk, na życzenie Inwestora działał jako pełnomocnik Inwestora przed urzędami i lokalną społecznością.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia