Wytyczne dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisy UE w dziedzinie ochrony przyrody.

W listopadzie ur. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisy UE w dziedzinie ochrony przyrody.

W treści wytycznych Komisja Europejska uwzględniła dokument z
2013 r. stworzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” przy współpracy Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn.: “Wytyczne dotyczące ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”.

Podczas prac nad dokumentem dotyczącym wpływu farm wiatrowych na nietoperze zostaliśmy zaproszeni do konsultacji merytorycznej treści.

Poniżej załączamy treść wytycznych:
https://lnkd.in/ekJHWz3

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia