Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno

Zabezpieczenie konstrukcji obiektu zabytowego Zamku Grodno
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nietoperzy Gór Sowich” planowanej inwestycji „Zabezpieczenie konstrukcji obiektów zabytkowych”.
Wartość inwestycji: 2,4 mln zł.
Zakres prac: inwentaryzacja botaniczna, inwentaryzacja chiropterologiczna, inwentaryzacja ornitologiczna, ocena oddziaływania na Natura 2000.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia