Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego rozkładu zużytych opon na terenie dawnej kopalni siarki Tarnobrzeg


Zleceniodawca: SLAWPOL Sp. z o.o.
Lokalizacja: Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
Zakres prac Ansee: wykonano analizę wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, analizę oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji na środowisko, obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń średniorocznych, a także godzinowych oraz czasów występowania przekroczeń; określono potrzebę podejmowania dodatkowych działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
wsparcie merytoryczne w zakresie przebiegu postępowania administracyjnego, w tym pomoc w opracowaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia