Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Raport z monitoringu wpływu gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku retencyjnym „Jezioro Mietkowskie” na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.


Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: 929 ha
Czas realizacji: 2015 | 2016 | 2017
Zakres prac: Projekt obejmuje 3 letni monitoring wpływu gospodarki wodnej prowadzonej przez RZGW na zbiorniku mietkowskim na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004, projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łęgi nad Bystrzycą PLH0200103.
W ramach zleconych prac wykonywany jest monitoring ornitologiczny, a także monitoring chronionych gatunków flory i siedlisk.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia