Zmiana decyzji środowiskowej

Co to jest?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (dalej: DŚ lub decyzja środowiskowa) narzuca na Inwestora pewne obowiązki, ograniczenia w zakresie parametrów technicznych czy lokalizacyjnych, jakie musi spełnić dana inwestycja.

W obliczu ciągłej zmienności dostępnych rozwiązań technologicznych oraz możliwych rozwiązań biznesowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, zapisy zawarte w decyzji środowiskowej, np. wydanej kilka lat temu, stanowią często istotną przeszkodę dla realizacji inwestycji w jej optymalnym kształcie.

Nie boimy się zmian. Jeśli Państwa inwestycja ich wymaga zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowy harmonogram postępowania oraz możliwe sposoby zmiany zapisów decyzji środowiskowej, przedstawiono w artykule Michała Roszyka – specjalisty ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Pięć głównych korzyści, jakie osiąga Inwestor ze współpracy z Ansee Consulting

 1. szybki czas realizacji całej dokumentacji w celu uzyskania pozytywnego stanowiska RDOŚ i tym samym uniknięcie ponownej pełnej oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin tworzą zespół, dzięki któremu dokumentacja jest kompletna i na najwyższym poziomie merytorycznym;
 3. minimalizacja ryzyka niepowodzenia procedowanej zmiany DŚ, dzięki stałemu nadzorowi kierownika projektu z firmy Ansee Consulting;
 4. wsparcie radcy prawnego;
 5. optymalizacja prowadzenia procedury środowiskowej.

Na życzenie Inwestora, zespół specjalistów Ansee Consulting przeprowadza weryfikację dostępnych rozwiązań i przedstawia konkretne możliwości zmian. Jeśli są one atrakcyjne dla Inwestora, wówczas podejmujemy współpracę i rozpoczynamy pracę nad zmianą niekorzystnych zapisów, sporządzając konieczną dokumentację i w dalszym etapie pilotując cały proces administracyjny.
Należy pamiętać, iż ostatecznie decyzję podejmuje właściwy organ, który wydawał wcześniejszą decyzję środowiskową. Nie ulega wątpliwości, że kluczowym elementem jest uzyskanie pozytywnego stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Trudne pytania

Ile trwa zmiana decyzji środowiskowej?

Zmiana DŚ, to poza sporządzeniem odpowiednich analiz i opracowań ze strony naszych specjalistów, również postępowanie urzędowe.
Czas trwania tego postępowania urzędowego jest określony w kodeksie postępowania administracyjnego. W dużym uogólnieniu, zakładać należy, że przejście całego procesu od podpisania umowy z ansee consulting do momentu uzyskania zmienionej DŚ, to minimum 2 miesiące.

Co należy zweryfikować przed podjęciem decyzji o zmianie?

Przed przystąpieniem do prac związanych ze zmianą zapisów decyzji środowiskowej, konieczne jest:

 • przeanalizowanie dokumentacji projektowej;
 • zweryfikowanie dostępnych rozwiązań ekonomicznych, technicznych, prawnych;
 • zestawienie powyższych założeń z możliwościami i uwarunkowaniami, które narzuca przyroda i środowisko, w przestrzeni projektowanej inwestycji.
5 korzyści zmiany decyzji środowiskowej:
 • szansa eliminacji niekorzystnych zapisów organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • możliwość zastosowania elastycznego przedziału parametrów turbin, dzięki czemu Inwestor ma możliwość wyboru siłowni spośród wielu modeli i tym samym uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną przy zakupie turbin;
 • możliwość zastosowania urządzeń dostępnych w danym momencie na rynku, a nie w momencie uzyskania DŚ;
 • eliminacja kontrowersyjnych zapisów DŚ (np. wysokość zawieszenia rotora około 100 m n.p.t., wyłączenia turbin w ciągu dnia ze względu na nietoperze);
 • eliminacja kosztowych ograniczeń związanych z okresowym wyłączeniem turbin (przy odpowiednim poziomie badań).
Jakie zapisy zawarte w decyzji środowiskowej wpływają na jej dezaktualizację:
 • zastosowanie konkretnego modelu turbiny wiatrowej;
 • narzucenie parametrów turbin (np. wysokość wieży, średnicę rotora, maksymalną moc akustyczną);
 • minimalna wysokość turbin – od gruntu do końcówki łopaty wirnika w najniższym położeniu;
 • maksymalna wysokość turbin – końcówka łopaty przy wzniesionym śmigle rotora;
 • okresy wyłączeń turbin wiatrowych np. z powodu przelotów ptaków, czy aktywności nietoperzy, które czynią projekt nierentownym ekonomicznie.