Zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Polska stoi obecnie przed trudnymi decyzjami dotyczącymi transformacji energetycznej, która z jednej strony powinna zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, a z drugiej zadbać o spowolnienie zmian klimatu i wypełnienie zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mając na względzie powyższe musimy zwiększyć udział pozyskiwanej energii z OZE. Przed nami długo zapowiadana liberalizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Został podjęty dialog w sprawie możliwości zmiany odległości lokalizowania elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej, pod pewnymi warunkami. Projekt zmiany ustawy zakłada możliwość, za zgodą samorządów, na zmniejszenie minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej elektrowni z 10H na odległość faktycznego oddziaływania wynikającą z analizy dokonanej w prognozie oddziaływania na środowisko, jednak nie mniejszą niż 500 metrów. Zmiany takie muszą zostać przeprowadzone w procedurze uchwalania, czy też zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co stawia przed Inwestorami duże wyzwanie.  Analiza faktycznych oddziaływań na środowisko i przyrodę może stać się jedną z istotniejszych kwestii przy ustalaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych już na etapie MPZP. O konieczności strategicznego planowania z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych inwestycji mówiliśmy już na etapie opracowywania Kodeksu Dobrych Praktyk dla energetyki wiatrowej i widzimy, że dziś jeszcze bardziej stały się one zasadne w związku z planowanymi zmianami. Czekamy na ostateczną formę ustawy po odbytych konsultacjach i opiniach. Chcemy na bieżąco dzielić się z Państwem naszymi przemyśleniami związanymi z obowiązkami, które niesie za sobą zmiana ustawy. Zachęcamy do dyskusji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia